eksjo_nu

TUFF Landsbygd
(Tillväxt och Utveckling För Företagare)

Projektledare

Bakgrund: Näringslivsbolaget Eksjö.nu vill stärka bilden och synliggöra möjligheterna med eget företagande på landsbygder. Att flytta till stan för att försörja sig är för de flesta inget alternativ, varför projektet vill stärka relationen mellan stad och landsbygd. Det finns ofta en stark vilja att kunna försörja sig där man bor, men självkänslan inför sin egna hobby eller verksamhet är ibland låg och ibland saknas själva ”komigångandet” på grund av att man inte har bollplank.

Syfte: Syftet med projektet TUFF landsbygd är att visa på bredden och möjligheterna och bidra till långsiktig och hållbar utveckling av landsbygder där invånarna kan leva på sitt eget företagande. Projektet syftar till att stärka deltagarnas förutsättningar för att starta företag eller utveckla befintligt företag. Projektet syftar också till en ökad integration mellan invånare och företagare.

Aktiviteter: I projektet ingår nätverksträffar, affärsutvecklingsinsatser, kompetensutvecklingsinsatser, studiebesök samt arrangemang av landsbygdsmässa med idétävling.

Motivering: Astrid Lindgrens hembygd finner att projektet faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde Den lokala ekonomin samt målet Förädlandet av lokala resurser då det övergripande målet för projektet är att stärka och utveckla befintliga företag och inspirera till nyföretagande i området. Projektet vill att fler kvinnliga entreprenörer ska våga starta företag, vilket går i linje med utvecklingsstrategins mål om ökad entreprenörsanda och jämställdhet. Astrid Lindgrens hembygd finner att projektet också genomförs på ett leadermässigt sätt, där flera parter samverkar, och genomsyras av mål inom hållbarhet, mångfald samt ungas delaktighet.
 
Mål: Målet är att utveckla befintliga företag och inspirera till nyföretagande på landsbygder i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner. Målet är att 15 personer genomfört projektets kompetensutveckling, att projektet genererar till 3 nya företagsstarter samt lockar 200 besökare till landsbygdsmässan. I samband med mässan ska minst 30 företag ha visat upp sin verksamhet.

Carina Eldåker
carina.eldaker@eksjo.se
Tel. 070-619 04 33