eksjo_nu

Förtur - Framgångsrik medflyttarservice

Projektledare

Bakgrund: Den samlade erfarenheten är att medarbetare, vars familjer etablerat sig i kommunen i högre utsträckning väljer att stanna på arbetsplatsen. Det är alltså helt avgörande om en medföljande partner får jobb eller inte OCH att hela familjen kommer in i sociala sammanhang i den nya hemkommunen. För att en familj ska vilja flytta och bosätta sig på en ny plats krävs handpåläggning, personligt engagemang, kreativitet och uppfinningsrikedom.

Syfte: Genom framtagande av nytt digitalt verktyg kopplat till den befintliga sajten Brevet hemifrån vill projektet hjälpa företag att rekrytera spetskompetenser till området för fortsatt hållbar näringslivsutveckling. Projektet ska också underlätta för familjer att bosätta sig i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner, både genom förmedling av jobb och genom att introducera nyinflyttade i sociala sammanhang.

Aktiviteter: Uppbyggnad av en digital plattform, där medverkande företag kan söka spetskompetens, nyanställda kan ladda upp medflyttande partners cv och där en projektledare kan lotsa nyinflyttade in i det lokala föreningslivet och knyta kontakter med andra. I projektet genomförs  informations- och utbildningsträffar, studiebesök, nätverksträffar och individuell coachning.

Motivering: Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet faller väl in i utvecklingsstrategins insatsområde Det civila samhället samt målet Hållbar digital närvaro då det övergripande målet för projektet är att utveckla en digital plattform för rekrytering och medflyttarservice. Projektet vill synliggöra området som en möjlig plats att bo och leva på. Genom projektets aktiviteter stimuleras attraktiviteten och främjar bygdens utveckling på flera plan. Astrid Lindgrens Hembygd finner att projektet rimmar med utvecklingsstrategins mål inom mångfald, hållbarhet och jämställdhet samt genomförs på ett leadermässigt sätt, där flera parter samverkar och nyttan tillfaller många.
 
Mål: Målet med projektet är att få flera företag att ansluta sig till projektet för att bli en attraktivare arbetsgivare genom att erbjuda medflyttarservice och att medarbetarens familj får förutsättningar att etablera sig i en ny hemkommun. Med hjälp av en digital plattform kan arbetsgivare, arbetstagare med spetskompetens hitta varandra. Genom projektets aktiviteter ska nyinflyttade få individuell introduktion i arbetsliv, sociala sammanhang och föreningsliv.

Carina Eldåker
carina.eldaker@eksjo.se
Tel. 070-619 04 33

Carina Engqvist
(digitala delen)
carina@bokstavligt.nu
Tel. 070-261 02 40