eksjo_nu

#Attraktiv Industri

Eksjö kommuns näringslivsenhet får drygt fem miljoner kronor från Europeiska socialfonden  i region Småland och Öarna, för att hjälpa företagen med kompetensutveckling. Planen är att Projektet #Attraktivindustri ska utbilda medarbetare på företag i fyra kommuner.

Projektet vänder sig såväl till små som medelstora och större företag inom industrin. Upptagningsområdet omfattar, förutom Eksjö kommun, även Sävsjö, Aneby och Vetlanda kommuner. Arbetet inleds hösten 2018 med en omfattande kartläggning över vilka kompetensbehov som finns på företagen.

Utifrån analysen sammanställs sedan en lista på utbildningar som är aktuella och antalet deltagare på respektive utbildningsinsats. 

Utbildningarna kommer att genomföras under perioden maj 2019 till juni 2021. Det långsiktiga målet med projektet är att öka branschens attraktion genom att se över utvecklingsmöjligheter inom tillverkningsindustrin.

Projektet har till syfte att främja:
- kompetensutveckling
- jämställdhetsfrågor
- rekryteringsprocessen
- stärka konkurrenskraften
- bli en attraktivare arbetsplats
- skapa nätverk
- skapa långsiktiga lösningar
 

Projektledare är Desirée Källqvist, som tidigare varit projektledare för flera större näringsfrämjande verksamheter.

#Attraktivindustri i Smålandstidningen
 #Attraktivindustri Styrgruppsmöte 6 februari 2019
#Attraktivindustri Styrgruppsmöte 22 februari 2019

Samverkanspartners
 

Är du deltagare i projektet #Attraktivindustri (går utbildning eller deltar på föreläsningar), hittar du mer information om Socialfonden och hur och varför information om deltagande måste redovisas till ESF och SCB.
Läs mer....

Projektgruppen

Desirée Källqvist
Projektledare
Tel: 070-245 54 50
desiree.kallqvist@eksjo.se

Maria Lindholm
Administratör/Koordinator
Tel: 073-082 20 96
maria.lindholm@eksjo.se