eksjo_nu

Offentliga upphandlingar

En kommun ska följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorn (LUFS) vid i stort sett alla köp, hyra och leasing av varor och tjänster. Det samma gäller för driftentreprenader och byggentreprenader. Att göra affärer med kommunen är en möjlighet som vi vill göra lättillgängligare genom den här sidan.  Nedan kan du se aktuella upphandlingar i Eksjö kommun, både direktupphandlingar för mindre summor men även upphandlingar som innebär större köp men ofta ställer mer krav på leverantören. Du kan även övervaka aktuella slutdatum på nuvarande avtal för att se om något område är intressant för ditt företag i framtiden.

Aktuella direktupphandlingar

Direktupphandlingar är upphandlingar där det totala värdet av inköpet kommer att hamna på under 586 907 kr på ett år och inköp görs direkt av berörd avdelning.

 

Aktuella upphandlingar

Alla inköp över 586 907 kr på ett år ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Klicka på bilden nedan för att komma till upphandlingar.


 

Sluttider på aktuella avtal

Vill du veta sluttiderna på aktuella avtal är du välkommen att ta kontakt direkt med upphandlingsavdelningen. Kom ihåg att nya upphandlingar ofta börjar långt innan sluttiden för avtalet och det gäller att vara ute i god tid. 

Kontakta oss för mer info

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen 

Besöksadress:   Södra Kyrkogatan 4, Eksjö
Postadress:        Eksjö kommun, 575 80 Eksjö
Telefon:              0381-360 00
E-post:                upphandling@eksjo.se