eksjo_nu

Offentliga upphandlingar

En kommun ska följa Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorn (LUFS) vid i stort sett alla köp, hyra och leasing av varor och tjänster. Det samma gäller för driftentreprenader och byggentreprenader. Att göra affärer med kommunen är en möjlighet som vi vill göra lättillgängligare genom den här sidan.  Nedan kan du se aktuella upphandlingar i Eksjö kommun, både direktupphandlingar för mindre summor men även upphandlingar som innebär större köp men ofta ställer mer krav på leverantören. Du kan även övervaka aktuella slutdatum på nuvarande avtal för att se om något område är intressant för ditt företag i framtiden.

Aktuella direktupphandlingar

Direktupphandlingar är upphandlingar där det totala värdet av inköpet kommer att hamna på under 539 900 kr på ett år och inköp görs direkt av berörd avdelning.

Aktuella upphandlingar

Alla inköp över 539 900 kr på ett år ska upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Klicka på bilden nedan för att komma till upphandlingar.

Sluttider på aktuella avtal

Vill du övervaka sluttiderna på aktuella avtal ska du ta en titt i den här listan. Kom ihåg att nya upphandlingar ofta börjar långt innan sluttiden för avtalet och det gäller att vara ut i god tid. 

Kontakta oss för mer info

Jessica Källgren Gustafsson, upphandlingssamordnare
Tfn: 0381-360 62, e-post: jessica.kallgren-gustafsson@eksjo.se

Sven-Erik Johansson, upphandlare
Tfn: 0381-360 91, e-post: svenerik.johansson@eksjo.se

Helen Engdahl, upphandlare
Tfn: 0381-362 58, e-post: helen.engdahl@eksjo.se

Linda Davidsson, upphandlare
Tfn: 0381-360 09, e-post: linda.davidsson@eksjo.se