eksjo_nu

Supported Employment

SUPPORTED EMPLOYMENT (SE) är en form av arbetslivsinriktad
rehabilitering för personer med funktionsnedsättning.
Grundtanken är att hjälpa individerna att skaffa ett arbete på den öppna arbetsmarknaden, och att ge det stöd som krävs både till individ och
arbetsgivare för att de ska lyckas på arbetsplatsen.

Är ditt företag intresserad av att veta mer?
Ladda ned den här broschyren som ger dig en snabb överblick.