eksjo_nu

Styrelsen

Styrelsen i eksjö.nu består av ledamöter och suppleanter där hälften kommer ifrån näringslivet och hälften väljs av kommunfullmäktige.

Ledamöter i styrelsen 2017:
Roger Didrick, styrelseordförande
Björn Alm, vice ordförande
Daniel Erkenborn
Fredrik Larm
Anders Wahlberg
Tord du Rietz
Maria Lund
Annelie Hägg

Suppleanter i styrelsen 2017:
Irene Thorn- Andersen
Terrence Frost
Jonas Svensson
Marie Lifvergren
Diana Laitinen Carlsson
Magnus Berglund
Marcus Axelsson
Margaretha Hedman

Styrelsemöten

Planerade styrelsemöten är:
4 december