eksjo_nu

Våra nätverk

Eksjö.nu har sedan många år tillbaka skapat och drivit nätverk för olika målgrupper inom näringslivet. 

VD-nätverket

Nätverket för dig som är ägare eller VD och vill träffa andra i samma roll. Nätverket träffas två gånger per år och vi brukar förlägga träffarna ute på företag och göra studiebesök.
Anmälan och mer info: marie.brask@eksjo.se 
Tel. 0381-368 22

HR-nätverket

Nätverket är till för dig som arbetar med personalfrågor i ett företag. Här träffar du andra som arbetar med liknande frågor. Nätverket träffas fyra gånger per år.
Anmälan och mer info:
marie.brask@eksjo.se 
Tel. 0381-368 22

Nätverket Q

Nätverket för dig som är kvinnliga entreprenör. Vi träffas  oftast på kvällstid och
diskuterar företagsfrågor, på olika platser varje gång. Håll utkik i vår kalender efter nsäta träff. Anmälan och mer info: carina@eldaker.se
Tel. 070-619 04 33
 

Näringslivsluncher

Vårt största nätverk är näringslivslunchen som arrangeras både i Ekjsö och Marianelund. Gratis för medlemmar, övriga betalar ordinarie lunchpris. Håll utkik i vår kalender efter datum och program. Mer info:
marie.brask@eksjo.se 
Tel. 0381-368 22