eksjo_nu

Våra nätverk

Våra nätverk är öppna för alla som är medlemmar i eksjö.nu. Observera att du kan vara medlem i bolaget även om ditt företag har sitt säte i en annan kommun. 

VD-nätverket

Nätverket för dig som är ägare eller VD och vill träffa andra i samma roll. Nätverket träffas två gånger per år och vi brukar förlägga träffarna ute på företag och göra studiebesök.
Anmälan och mer info: marie.brask@eksjo.se 
Tel. 0381-368 22

HR-Forum

Nätverket är till för dig som arbetar med personalfrågor i ett företag på Höglandet. Här träffar du andra som arbetar med liknande frågor. Nätverket träffas fyra gånger per år.
Anmälan och mer info:
marie.brask@eksjo.se 
Tel. 0381-368 22

Nätverket TUFF

Nätverket är en fortsättning på Projektet TUFF Landsbygd och vänder sig till dig som driver företag på landsbygder i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner. För mer information kontakta: carina@eldaker.se
Tel. 070-619 04 33
 

Framgångsfrallan

Vårt senaste tillskott bland nätverken. Handelsnätverket "Framgångsfrallan - vi pratar näringsliv" vänder sig till företag inom handel och besöks-näringen. Träffarna presenteras i kalendern.
Anmälan och mer info:  jennie.heimdal@eksjo.se 
Tel. 072-247 02 96

Freelance Tuesday

Nätverket är till för soloföretagare som får möjlighet att under en förmiddag i månaden byta arbetsmiljö, nätverka, fika och diskutera idéer. Första tisdagen i varje månad. För mer info: 
ida.fredman@eksjo.se
Tel: 0381-362 71

Näringslivsluncher

Utöver våra nätverk bjuder vi regelbundet in till näringslivsluncher med olika teman. Gratis för medlemmar, övriga betalar ordinarie lunchpris. Håll utkik i vår kalender efter datum och program. Mer info:
marie.brask@eksjo.se 
Tel. 0381-368 22