eksjo_nu

Under perioden 28 sept – 4 oktober genomfördes kampanjen Mitt Europa. #Attraktivindustri deltog genom en artikel om projektet.
Ladda ner artikel om #Attraktivindustri här. 

#Attraktivindustri´s Kalendarium

 Information angående Corona
Från augusti 2020, är våra utbildningsinsatser igång igen. En del av utbildningar kommer genomföras digitalt och vi anpassar i övrigt verksamheten genom bland annat större lokaler och begränsat antal deltagare. 

Desiree & Maria

Kickoff för #Attraktivindustri

Den 23 maj 2019 genomförde #Attraktivindustri sin Kickoff! Inte mindre än 143 medarbetare deltog på detta semininarium, då helhjärtad social arbetsmiljö, likabehandling, jämlikhet och arbetsglädje stod i fokus. Läs mer i Brevet hemifrån

#Attraktiv Industri

Eksjö kommuns näringslivsenhet får drygt fem miljoner kronor från Europeiska socialfonden  i region Småland och Öarna, för att hjälpa företagen med kompetensutveckling. Planen är att Projektet #Attraktivindustri ska utbilda medarbetare på företag i fyra kommuner.

Projektet vänder sig såväl till små som medelstora och större företag inom industrin. Upptagningsområdet omfattar, förutom Eksjö kommun, även Sävsjö, Aneby och Vetlanda kommuner. Arbetet inleddes hösten 2018 med en omfattande kartläggning över vilka kompetensbehov som finns på företagen.
 

Utbildningarna genomförs under perioden maj 2019 till juni 2021. Det långsiktiga målet med projektet är att öka branschens attraktion genom att se över utvecklingsmöjligheter inom tillverkningsindustrin.

Press och synliggörande
#Attraktivindustri i Smålandstidningen
#Attraktivindustri - presenteras i Eksjö kommuns interntidning PI
#Attraktivindustri presenteras i Eksjö & co
#Attraktivindustri presenteras i Smålands Näringsliv
#Attraktivindustri är programpunkt på Jämställdhetskonferensen 2020
Vetlandaposten 20200212
 

Samverkanspartners
 

Projektet har till syfte att främja:
- kompetensutveckling
- jämställdhetsfrågor
- rekryteringsprocessen
- stärka konkurrenskraften
- bli en attraktivare arbetsplats
- skapa nätverk
- skapa långsiktiga lösningar

Projektledare är Desirée Källqvist, som tidigare varit projektledare för flera större näringsfrämjande verksamheter.

Är du deltagare i projektet #Attraktivindustri (går utbildning eller deltar på föreläsningar), hittar du mer information om Socialfonden och hur och varför information om deltagande måste redovisas till ESF och SCB.
Läs mer....

Projektgruppen

Desirée Källqvist
Projektledare
Tel: 070-245 54 50
desiree.kallqvist@eksjo.se

Maria Lindholm
Administratör/Koordinator
Tel: 073-082 20 96
maria.lindholm@eksjo.se