eksjo_nu

Eksjö.nu har en lång erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt. Just nu har vi flera spännande projekt som utvecklar näringslivet. Ofta drivs projekt över kommun- och länsgränserna för att stärka regionen i sin helhet.

# Attraktivindustri

Projektet ska utbilda medarbetare på företag i Eksjö, Sävsjö, Aneby och Vetlanda kommuner och visa på attraktion och utvecklingsmöjligheter inom tillverkningsindustrin i regionen. Projektet finansieras via Strukturfondpartnerskapet Småland och Öarna och Europeiska socialfonden. Läs mer om projektet 

 

Förtur - framgångsrik medflyttarservice

Projektet ska hjälpa företag att rekrytera spetskompetenser samt underlätta för familjer att bosätta sig och etablera sig i området. Insatserna ska bidra till en fortsatt hållbar näringslivsutveckling. Projektet finansieras via Astrid Lindgrens hembygd.
Läs mer om projektet

Se & hör – landsbygd

Näringslivsbolget Eksjö.nu har beviljats en utvecklingscheck från Astrid Lindgrens Hembyggd för att genomföra en grundläggande kunskap/utbildning i att skapa och driva en podcast. Medarbetarna ska sedan på egen hand kunna skapa professionella, moderna och konkurrenskraftiga program. Syftet är att uppmärksamma nyheter, omvärldsbevakning och tips samt konkret infomration om hur man som företagare exempelvis söker tillstånd. Satsningen går i linje med flera av målen i Agenda 2030 och är också ett led i Eksjö kommuns arbete mot ett ”Företagsklimat i toppklass”. 

TUFF Landsbygd  (Tillväxt Utveckling För Företagare) avslutat

Projektet ska bidra till att utveckla befintliga företag och inspirera till nyföretagande på landsbygder i Eksjö, Vimmerby och Hultsfreds kommuner.  Projektet finansierades via Astrid Lindgrens hembygd, avslutades 2019 och har nu övergått i Nätverket TUFF.
Läs mer om projektet