eksjo_nu

Om näringslivet

Eksjö kommun har en hög andel sysselsatta inom offentlig verksamhet. Den största arbetsplatsen är Höglandssjukhuset som är länsdelssjukhus för östra länsdelen.

Det privata näringslivet i Eksjö kommun består i huvudsak av små och medelstora företag. Därtill finns några företag som är ledande inom sina nischer, t.ex. inom trähus och träförädling, privat vård och högteknologisk verkstadsindustri.

eksjö.nu arbetar också för en positiv utveckling av företagen på landsbygden så att bygderna behåller sin livskraft och försörjningsförmåga. Samverkan mellan olika parter och aktörer på landsbygden är viktiga ingredienser för landsbygdens utveckling.
Eksjö kommun (2017)
Antal invånare: 17 416
Medelålder: 43,6
Medelinkomst: 264 300
Antal företag: 2000