eksjo_nu

Styrelse

Styrelsen i Eksjö.nu består av ledamöter och suppleanter där hälften kommer ifrån näringslivet och hälften väljs av kommunfullmäktige.

Ledamöter i styrelsen:
Roger Didrick, styrelseordförande
Kristina Carlo, vice ordförande
Daniel Erkenborn
Fredrik Larm
Fredrik Leiner
Tord du Rietz
Annelie Hägg
Simon Karlsson

Suppleanter i styrelsen:
Irene Thorn- Andersen
Johan Karlsson
Ola Davidsson
Per Nelzén
Sebastian Hörlin
Magnus Berglund
Nina von Krusenstierna
Andreas Brantgården
 

Styrelsemöten

Planerade styrelsemöten 2020:
25 februari, 6 maj, 5 oktober och 8 december kl. 15.30-18.00.

Bolagsstämma 24 mars kl. 16.00

Valberedning

I Eksjö.nu:s nomineringskommitté ingår
Bengt Wiman, sammankallande
Linnea Henrysson, LRF
Jonas Svensson, Hults Företagarförening
Johan Zedig, Mariannelunds Företagarförening