eksjo_nu

Om näringslivet

Det privata näringslivet i Eksjö kommun består i huvudsak av små och medelstora företag. Flera företag är ledande inom sina nischer, t.ex. inom trähus och träförädling, privat vård och högteknologisk verkstadsindustri.

Den offentliga sektorn är en viktig del av arbetsmarkanden i kommunen, med arbetsplatser som Försvarsmakten, Eksjö garnison, Polisenhet Höglandet, Region Jönköpings län och Statens Institutionsstyrelse.

Uppdaterad mars 2020
Eksjö kommun
Antal invånare:
cirka 17 750

Antal företag:
cirka 1880