eksjo_nu

Om näringslivet

Det privata näringslivet i Eksjö kommun består i huvudsak av små och medelstora företag. Flera företag är ledande inom sina nischer, t.ex. inom trähus och träförädling, privat vård och högteknologisk verkstadsindustri.

Den offentliga sektorn är en viktig del av arbetsmarkanden i kommunen, med arbetsplatser som Försvarsmakten, Eksjö garnison, Polisenhet Höglandet, Region Jönköpings län och Statens Institutionsstyrelse. 

eksjö.nu:s upppdrag är att bidra till att ge medlemsföretagen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas, att göra det enklare för företag att driva affärsverksamhet i Eksjö kommun samt vara ett verktyg för partnerskap mellan medlemsföretagen och kommunen.

Uppdaterad mars 2019
Eksjö kommun
Antal invånare: 17 667
Medelålder: 43,6 (2017)
Antal företag: 1884