eksjo_nu

Aktiviteter

Aktiviteter
Under ett verksamhetsår kan följande huvudaktiviteter genomföras:

  • Näringslivsluncher/Frukostträffar. Luncher och frukostar med föreläsningar. Syftar till att företagare, politiker och andra medlemmar i Eksjö.nu ska ha ett forum för att nätverka.
  • Kompetensnätverk. Eksjö.nu driver olika professionella nätverk, t.ex. HR-nätverk, VD-nätverk och Handels-nätverk. Dessa skapar en mötesplats för företagare/medarbetare med gemensamma intressen för särskilda frågor. Aktuella behov styr innehållet och hur nätverken utvecklas.
  • Näringslivsfest. Under året arrangeras Näringslivsfest där pris för Årets Butik, Årets Turistpris, Årets landsbygdsföretag, Årets Ta-sig-församhets-pris samt Året Företagare delas ut.
  • Utbildning. Eksjö.nu arrangerar utbildningar utifrån medlemsföretagens behov. Utbildningar bedrivs i egen regi och i samarbete med andra aktörer t ex. ALMI, Skatteverket och Science Park.
  • Informera och engagera politiker för näringslivsfrågor.
  • Informera och engagera kommunens tjänstemän i näringslivsfrågor. Utbilda och påverka tjänstemän för att få en mer serviceinriktad förvaltning, bl.a. genom regelbundna möten med samhällsbyggnadskontoret.
  • Utvecklingsprojekt. Driva och/eller medverka i externt finansierade utvecklingsprojekt exempelvis EU-projekt som gynnar medlemsföretagen.
  • Medflyttarservice. Erbjuda gott värdskap genom välfungerande medflyttarservice.
Uppdaterad mars 2020
 

VI UTVECKLAR NÄRINGSLIVET