eksjo_nu

Aktiviteter

Under ett verksamhetsår kan följande huvudaktiviteter genomföras:

Näringslivsluncher. Luncher med föreläsningar. Syftar till att företagare, politiker och andra medlemmar i eksjö.nu ska ha ett forum för att nätverka.

Kompetensnätverk. eksjö.nu driver olika professionella nätverk, t.ex. HR-nätverk och VD-nätverk. Dessa skapar en mötesplats för företagare/medarbetare med gemensamma intressen för särskilda frågor. Aktuella behov styr innehållet och hur nätverken utvecklas.

Näringslivsfest. Under året arrangeras Näringslivsfest där pris för Årets Butik, Årets Turistpris, Årets landsbygdsföretag, Årets Ta-sig-församhets-pris samt Året Företagare delas ut.

Tematräffar utifrån företagens behov. eksjö.nu arrangerar tematräffar för medlemmarna.

Rådgivning. eksjö.nu arbetar med rådgivning till medlemsföretagen, både i egen regi och tillsammans med samarbetspartners.

Utbildning. eksjö.nu arrangerar utbildningar utifrån medlemsföretagens behov. Utbildningar bedrivs i egen regi och i samarbete med andra aktörer t ex. ALMI, Skatteverket och Science Park.

Informera och engagera politiker för näringslivsfrågor.

Informera och engagera kommunens tjänstemän för näringslivsfrågor.

Utbilda och påverka tjänstemän för att få en mer serviceinriktad förvaltning, bl.a. genom regelbundna möten med samhällsbyggnadskontoret.

Utvecklingsprojekt. Driva och/eller medverka i externt finansierade utvecklingsprojekt exempelvis eu-projekt som gynnar medlemsföretagen.

Samarbeta med Högskolor och universitet. Utveckla relationer med lärosäten för att kunna koppla ihop medlemsföretag eller eksjö.nu med relevanta kunskapsmiljöer vid behov.
 

Uppdaterad mars 2019
 

VI UTVECKLAR NÄRINGSLIVET