eksjo_nu

Affärsplan 2020-2022


Affärsidé
Genom personligt engagemang gör Eksjö.nu det enklare för företag att driva och utveckla företag i Eksjö kommun. Eksjö.nu erbjuder medlemsföretagen följande:

  •  Eksjö.nu ska vara en samlande faktor för bolagets medlemmar i samarbetet med kommunen
  • Eksjö.nu ska arbeta med kompetensförsörjning för företag
  • Eksjö.nu ska skapa förutsättningar för tillväxt i Eksjö kommun
  • Eksjö.nu ska skapa ett gynnsamt klimat för entreprenörer


Uppdaterad mars 2020

VI UTVECKLAR NÄRINGSLIVET