eksjo_nu

Om eksjö.nu

Affärsidé
Genom personligt engagemang gör eksjö.nu det enklare för företag att driva och utveckla företag i Eksjö kommun. Erbjudandet från eksjö.nu till medlemsföretagen är:

  • eksjö.nu ska vara en samlande faktor för bolagets delägare i samarbetet med kommunen
  • eksjö.nu ska arbeta med kompetensutveckling för företagare och företag
  • eksjö.nu ska skapa förutsättningar för tillväxt i Eksjö kommun
  • eksjö.nu ska skapa ett gynnsamt klimat för entreprenörer
  • eksjö.nu ska verka för att stötta utvecklingen av befintliga företag genom att skapa växtkraft och underlätta processer
 

Uppdrag
eksjö.nu ska bidra till att ge medlemsföretagen bästa möjliga förutsättningar att utvecklas i Eksjö kommun. Detta åstadkoms genom nätverkande och samarbeten mellan företagare, samt gemensamma aktiviteter som stödjer medlemsföretagens affärsutveckling. eksjö.nu ska också göra det enklare för företag att driva affärsverksamhet i Eksjö kommun genom att utveckla ett bättre lokalt näringslivsklimat.
Bolaget ska vara ett verktyg för partnerskap mellan medlemsföretagen och kommunen.

Uppdaterad mars 2019

VI UTVECKLAR NÄRINGSLIVET