eksjo_nu

Om eksjö.nu

Vision
Eksjö.nu är den självklara mötesplatsen när det gäller företagsfrågor och alla företag känner tillhörighet med bolaget. Samarbetet företagen emellan är stort och näringslivsarbetet i Eksjö kommun präglas av partnerskap mellan företagen, eksjö.nu och kommunen.

Affärsidé
Näringslivsarbetet i Eksjö kommun präglas av partnerskap mellan kommun och företag. Kommunens näringslivsenhet och näringslivsbolaget eksjö.nu drar åt samma håll i samspel med företagen och verkar för att bredda och stimulera näringslivet i hela Eksjö kommun. Genom personligt engagemang gör eksjö.nu det enklare för företag att driva och utveckla företag i Eksjö kommun.

Varumärkeslöfte
Vi ska göra det enklare för företagare att verka och utvecklas i Eksjö kommun. Näringslivsbolaget eksjö.nu

är ett samarbete mellan företagen och kommunen, verkar för att bredda och stimulera näringslivet i kommunen.
Sammanfattningsvis: Vi vill göra det enkelt för dig som företagare att verka och utvecklas i Eksjö kommun!

Eksjös företag skapar tillväxt och sysselsättning samt bidrar till att profilera Eksjö kommun.

Vår uppgift är att försöka förmera det kommunens företagare gör, och göra det enklare att vara företagare. Detta gör vi tillsammans eksjö.nu, Eksjö kommun och företagen. Vi är till för dig!
 

VI UTVECKLAR NÄRINGSLIVET