eksjo_nu

Tidigare pristagare - Årets turistpris

2017 - Föreningen Fiesta
Årets Turistpris tilldelas föreningen Fiesta för arbetet med Eksjö Stadsfest. Stadsfesten har under sin tioåriga historia växt till ett av landets största musikarrangemang. Småland och Eksjö har därigenom placerat sig på den svenska nöjeskartans övre del. Ett arrangemang av denna dignitet kräver en omfattande ideell insats. Flera hundra personer är engagerade under hela året med planering och genomförande. Stadsfesten genererar ett stort antal besökare och därmed ekonomiska vinter för besöksnäringen. Med denna utmärkelse tackar vi er för det inspirerande arbetet med att förverkliga denna synnerligen populära musikfest.

2016 - Mariannelunds karamellkokeri: Mariannelunds karamellkokeri tilldelas Årets Turistpris 2016 för att företaget lockar till sig besökare från både Sverige och utomlands. Företaget har genom sitt arbete skapat en turistattraktion i Mariannelund och därmed bidragit till att profilera bygden. Mariannelunds karamellkokeri står fast vid den genuina tillverkningen av karameller och förstärker därmed sitt varumärke.

2015 - Paradis Fiskecamp: Paradis Fiskecamp tilldelas Årets Turistpris 2015 för att företaget med framåtanda och målmedvetenhet har skapat förutsättningar för ett stabilt turistföretag med naturbaserade upplevelser för såväl svenska som internationella företag och privatgäster. Paradis Fiskecamp har allt sedan starten medvetet arbetat med hållbarhet och en hög servicenivå och kvalitet. Företaget har en hög tillgänglighet och webbaserade informations- och bokningskanaler

2014 - Hemvärnets Musikkår: Hemvärnets Musikkår tilldelas Årets Turistpris 2014 för att skapa en atmosfär i Eksjö med vaktparaden. Musikkåren med alla sina musiker bidrar till att Eksjö drar till sig många tusen extra besökare under sommaren. Detta skapar PR och förstärker Eksjös unika varumärke. Vi är många som uppskattar er ideella insats.samt
Smålands Husarer

Smålands Husarer tilldelas Årets Turistpris 2014 för att ha bidragit till en förhöjd atmosfär under sommarens vaktparader med sina ryttare och hästar. Ett stort engagemang och ideellt arbete förgyller tillvaron för ortsbefolkningen och tillresande gäster. Er medverkan skapar god PR och förstärker Eksjös unika varumärke. Vi är många som uppskattar er ideella insats.

2013 - Eksjö Stadshotell: Eksjö Stadshotell AB tilldelas priset som Årets Turistföretag 2013 för att företaget med målmedvetenhet och uthållighet har skapat förutsättningar för ett stabilt turistföretag med konferens, boende, mat, nöjen och en utvecklad känsla för kvalitet och service. Företaget har gått i bräschen för att vara en nyckelspelare i arbetet med att skapa samverkan med andra företag inom destinationen. Dessutom verkar företaget aktivt för att sätta Eksjö på Sveriges evenemangskarta.