eksjo_nu

Årets Turistpris 2017: Föreningen Fiesta

Årets Turistpris tilldelas föreningen Fiesta för arbetet med Eksjö Stadsfest. Stadsfesten har under sin tioåriga historia växt till ett av landets största musikarrangemang. Småland och Eksjö har därigenom placerat sig på den svenska nöjeskartans övre del. Ett arrangemang av denna dignitet kräver en omfattande ideell insats. Flera hundra personer är engagerade under hela året med planering och genomförande. Stadsfesten genererar ett stort antal besökare och därmed ekonomiska vinter för besöksnäringen. Med denna utmärkelse tackar vi er för det inspirerande arbetet med att förverkliga denna synnerligen populära musikfest.

Foto: Fredrik Johansson
Foto: Fredrik Johansson

Årets Turistpris

Årets Turistpris delas ut till ett företag, förening eller person som utfört en prestation i Eksjö kommun.  Denne fungerar som en förebild för andra genom att visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Priset delas ut av eksjö.nu och delades ut för första gången 2013.