eksjo_nu

Tidigare pristagare - Årets Landsbygdsföretag

2016 - Christina och Marcus Henrysson, Slättna gård: Marcus och Christine har utvecklat Slättna från ett traditionellt lantbruk till att bli ett modernt landsbygdsföretag med flera ben att stå på.

2015 Ethels Bakstuga
2014 Norrby Ängar
2013 Familjen Källner, Torsjö gård
2012 Sven Sjökvists Skogsavverkning AB
2011 Monica och Lennart Swärdh.  Paradis Gård,