eksjo_nu

Årets integrationspris 2018: Lunnagårds Sjukhem AB

Det tar tid att starta ett yrkesliv om dina arbetsförutsättningar är oklara, det tar tid att börja om i ett nytt land. Ett arbete betyder så mycket för var av en av oss, oavsett hur du har det i livet.Ni är ett företag som gör en stor samhällsinsats genom att ta tillvara på kompetensen som finns hos våra personer som behöver en ny chans på arbetsmarknaden efter längre tids frånvaro, personer med funktionsnedsättning eller nyanlända.Därför vill vi på Arbetsförmedlingen dela ut ett integrationspris till er på Lunnagård som vi tycker i hög grad bidrar till samarbete och därmed ökad integration i samhället.   Ni bidrar till att få människor att växa.

Årets integrationspris

Årets integrationspristagare utses av Arbetsförmedlingen och delades ut första gången 2017.