eksjo_nu

Etableringskartor

Här kan du se Eksjö Kommuns planer för etablering. Mer information, bygglov med mera finns på www.eksjo.se

Västra Nannylund del av Bykvarn 1:1

Nu finns det etableringsmöjligheter i ett expansivt område.
Detaljplanen avses innefatta byggnader för volymhandel inklusive livsmedel, samt kontor, partihandel och småindustri. Planområdet ligger i ett strategisk och logistiskt bra läge vid riksväg 32/40. Planförslaget är förenligt med Översiktsplan där området är utpekat som verksamhetsstruktur.