eksjo_nu

Årets turistpris 2019: Filmbyn Småland

Filmbyn Småland är ett fantastiskt besöksmål som attraherar både unga och gamla. Den är ett tydligt exempel på uppskattad landsbygdsutveckling inom besöksnäringen. Man förvaltar och lyfter fram, på ett föredömligt sätt, det unika kulturarv som finns i Mariannelund om filminspelningarna av Astrid Lindgrens berättelser. Därigenom har Filmbyn Småland har blivit en populär och spektakulär turistmagnet. Redan vid öppningen 2017 var Filmbyn en exportmogen produkt med ca 30 procent utländska besökare. Det stora intresset från de utländska besökarna har stadigt ökat och nu är närmare 50 procent av besökarna från utlandet. I en kombination av samverkan mellan föreningsliv och kommersiell verksamhet utvecklar man ständigt Mariannelund som besöksmål.

Årets turistpris

Årets turistpris delas ut till ett företag, förening eller person som utfört en prestation i Eksjö kommun.  Denne fungerar som en förebild för andra genom att visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Priset delas ut av Eksjö kommun och delades ut för första gången 2013.