eksjo_nu

Årets ta-sig-församhetspris 2020 Jonas Persson, Eksjö stadshotell

”Att peka på en enskild insats är omöjligt. Årets ta-sig-församhetspristagare har ständigt en lång rad nya idéer för att nå sina mål och visioner. Orädd och med en smittande energi och entreprenörsanda genomför han den ena satsningen efter den andra. Att branschen som helhet befinner sig i en djup kris tycks han ignorera och utvecklar målmedvetet befintliga verksamheter samtidigt som han skapar nya. Hans gästfrihet är numera känd från norr till söder och genom generositet, samarbete och ett stort kontaktnät placerar han hela Eksjö på den svenska matkartan.”

Årets ta-sig-församhetspris

Alla pratar om att behovet är stort. Alla pratar om att någon borde göra något. En del vågar. Priset går till ett företag som vågar och ser möjligheterna i vår kommun.