eksjo_nu

2019: Elin Hjalmarsson, Russnäs andelsjordbruk
Med stark drivkraft och en för branschen innovativ affärsmodell ger årets nytänkare begreppet ”självförsörjning” en bredare innebörd.