eksjo_nu

Årets nytänkare 2020 Sushi Tree AB

”Med naturens krafter som förebild satsar Årets Nytänkare i Eksjö kommun på familjeföretagande och snabb tillväxt.”

Årets nytänkare

Årets nytänkare utses av Science Park och delades ut första gången 2019. Bakom priset ligger Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län, som är en av Science Parks finansieringsmöjligheter. Priset delas ut årligen, i länets samtliga 13 kommuner i Jönköpings län, till den eller de personer som genom sitt sätt att tänka nytt är banbrytande föregångare i sin bransch eller i kommunens företagande. Syftet med utmärkelsen är att stimulera och uppmuntra nytänkande och entreprenörskap, samt att lyfta fram goda förebilder som genom sitt arbete inspirerar andra att tänka stort.