eksjo_nu

Årets nytänkare 2019: Elin Hjalmarsson, Russnäs andelsjordbruk

Med stark drivkraft och en för branschen innovativ affärsmodell ger årets nytänkare begreppet ”självförsörjning” en bredare innebörd.

Årets nytänkare

Årets nytänkare utses av Science Park och delades ut första gången 2019. Bakom priset ligger Tillväxtstiftelsen i Jönköpings län, som är en av Science Parks finansieringsmöjligheter. Priset delas ut årligen, i länets samtliga 13 kommuner i Jönköpings län, till den eller de personer som genom sitt sätt att tänka nytt är banbrytande föregångare i sin bransch eller i kommunens företagande. Syftet med utmärkelsen är att stimulera och uppmuntra nytänkande och entreprenörskap, samt att lyfta fram goda förebilder som genom sitt arbete inspirerar andra att tänka stort.