eksjo_nu

Årets företagare 2020 Frida Scherdén och Oskar Lindholm

”Minst lika målmedvetet som tidigare generationer fortsätter Årets företagare att bygga familjeföretaget – numera även på höjden. De står stadigt på koncernens trygga grund, där stabilitet, långsiktighet och småländskt sunt förnuft är naturliga hörnstenar. Med mod, driv och envishet och tar de bolagen vidare mot framtiden, utan att någonsin tveka inför nästa steg i utvecklingen. De arbetar konkret och framgångsrikt med såväl hållbarhet som integration, och har samtidigt ett stort samhällsengagemang, inte minst inom utbildningsfrågor. Koncernens marknadsföring bidrar ständigt till att förstärka varumärket Eksjös koppling till vackra trähus.” 

Utmärkelsen delas ut till en företagare som under året utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Duktiga företagare bidrar genom sina idéer och sitt arbete till att samhället utvecklas. Kandidaterna måste klara vissa formella krav som intresseorganisationen Företagarna sätter upp. Dessa formella krav är nationella och gäller lika för alla företag oavsett kommun eller region.

Priset årets företagare delas ut av Föreningen företagarna Höglandet. För att komma ifråga ska företaget vara nominerat och det är fritt fram för alla att nominera vilket företag man vill.
Årets nomineringstid har gått ut, men du kan alltid nominera en kandiat nästa år!

Nomineringsblanketter:
Årets Företagare 
Årets Unga Företagare