Kalender

VI UTVECKLAR NÄRINGSLIVET

Eksjös företag skapar tillväxt och sysselsättning samt bidrar till att profilera Eksjö kommun.

Vår uppgift är att försöka förmera det kommunens företagare gör, och göra det enklare att vara företagare. Detta gör vi tillsammans eksjö.nu, Eksjö kommun och företagen. Vi är till för dig!

Näringslivsbolaget eksjö.nu, ett samarbete mellan företagen och kommunen, verkar för att bredda och stimulera näringslivet i kommunen.

Sammanfattningsvis: Vi vill göra det enkelt för dig som företagare att verka och utvecklas i Eksjö kommun!

Vision
Eksjö.nu är den självklara mötesplatsen när det gäller företagsfrågor och alla företag känner tillhörighet
med bolaget. Samarbetet företagen emellan är stort och näringslivsarbetet i Eksjö kommun präglas av
partnerskap mellan företagen, eksjö.nu och kommunen.

Affärsidé
Näringslivsarbetet i Eksjö kommun präglas av partnerskap mellan kommun och företag. Kommunens
näringslivsenhet och näringslivsbolaget eksjö.nu drar åt samma håll i samspel med företagen och verkar
för att bredda och stimulera näringslivet i hela Eksjö kommun. Genom personligt engagemang gör
eksjö.nu det enklare för företag att driva och utveckla företag i Eksjö kommun.

Varumärkeslöfte
Vi ska göra det enklare för företagare att verka och utvecklas i Eksjö kommun.

Aktuellt

Friskare anställda

Det skrivs ofta serviceatal på maskiner, men företagets viktigaste resurs är personalen.

Vill du satsa på din personal? Forma framtid erbjuder en komplett anläggning för träning och friskvård: Gym, simhall, gruppträningar, friskvård och personlig tränare.

Läs mer om deras erbjudande:

Plankan Business Park

Vill du sitta i en kreativ miljö tillsammans med andra företagare?
Plankan Business Park', döpt efter fastighetsbeteckningen: Plankan 2 på AVIA huset, fast lite filosofiskt kan man se det mer som en språngbräda för blivande företagare. Konceptet är en så kallad 'Co-working space' där upp till fyra företagare delar lokal. Vi kör med en så kallad steghyra, och de första 3 månaderna är helt gratis.

Som gäst på Plankan kopplar vi även på en affärsutvecklingsprocess till ditt företag. Vi sätter tillsammans målen för din tid där och du får aktiv hjälp av vår affärsutvecklare två timmar i veckan för se till att du kommer framåt med ditt företag.

Den maximala hyrestiden är 9 månader därefter förväntas företagaren flytta till annan lokal för att få lite cirkulation på företagen i parken. Kontakta William för mer info, william.lehmus@eksjo.se

Guide till att hyra ut sina lokaler

Verksamhetslokaler.se har utvecklat en ny guide hur man enkelt kan hyra ut lokaler utan att ta hjälp av fastighetsmäklare eller lokalförmedlare. Hyrutlokal.se är skapad för att hjälpa såväl professionella som privata hyresvärdare vid uthyrning av kommersiella lokaler. På hemsidan kan man läsa alla perspektiv av uthyrning av lokaler, däribland hyreskontrakt, hyreslagen, marknadsföring av lokaler, momsregistrering, de besittningsbrytande grunderna, prissättning av lokalerna osv.

Läs mer här »

Jobb- och utbildningsmässan

Den 23-24 mars 2018 följer Eksjö Kommun upp 2016 års lyckade jobbmässa med en mer omfattande jobb- och utbildningsmässa. På fredagen är elever från Eksjö kommuns grund- och gymnasieskolor välkomna för att få inspiration till framtida yrkesval. På lördagen är mässan öppen för alla som söker eller vill byta arbete eller få studievägledning. Mässan är öppen 10-15 båda dagarna.

Är du arbetsgivare och vill ställa ut på mässan? Här kan du få mer information!

Det goda evenemanget

Under 2017-2018 driver Astrid Lindgrens Hembygd projektet ”Det Goda Evenemanget” - en satsning för att stärka evenemangskulturen i sex medlemskommuner som ingår i Leaderområdet Astrid Lindgrens Hembygd. Målet är att stödja föreningar och företag att skapa framgångsrika evenemang som genomsyras av hållbarhet, jämställdhet, mångfald och ungas delaktighet. Projektet kan erbjuda föreningar enskilda rådgivningsmöten, föreläsningar/nätverksträffar och studiebesök för erfarenhetsutbyte.

Läs mer i filen nedan eller på Astrid Lindgrens Hembygds hemsida >>

Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Sedan den 1 januari 2017 har enskilda näringsidkare haft en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter när de anställer sin första medarbetare, något som kallas växa-stöd. Ett stöd som nu även gäller för aktiebolag och handelsbolag.De nya reglerna innebär att arbetsgivaravgifterna för ett aktiebolag eller ett handelsbolag sänks från 31,42 % till 10,21 % för den först anställda medarbetaren i företaget. Nedsättningen gäller under högst tolv månader och till den del ersättningen till den nyanställde inte överstiger 25 000 kronor per månad. Lagstiftningen är tillfällig och kommer gälla mellan 2018-2021. Mer om växa-stödet och vilka regler som gäller kan du läsa på följande sidor:

Skatteverket
Verksamt
Regeringen

Starta eget information finns även på arabiska, dari och engelska

I samarbete med Science Park har eksjö.nu tagit fram en övergriplig starta eget information på 4 språk: arabiska, svenska, dari och engelska. Syftet med broschyrerna är att öka kännedomen om vart man kan vända sig för att prata företagande för de som valt att bosätta sig i Eksjö kommun. Broschyrerna finns att hämta på eksjö.nu och kommer inom kort att finnas på fler av kommunens avdelningar. 

Vi utvecklar näringslivet

Marie Brask
VD / Chef näringslivsenheten
Tel: 0381-368 22
Mobil: 070-256 44 08
marie.brask@eksjo.se
William Lehmus
Affärsutvecklare
Tel: 0381-362 71

william.lehmus@eksjo.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev