eksjo_nu
loading...

Kalender

Aktuellt

Plats för fler i HR-nätverket

I vårt populära HR-nätverk ingår 17 företag. Nu öppnar vi upp för fler deltagare. I nätverket finns allt från löneadministratörer till HR-chefer. Alla lär sig av varandra. Varje träff har ett förutbestämt tema utifrån aktuella behov och leds av konsult Stefan Milesson. Vill du också få nya "kollegor" inom HR-området? Kontakta Marie Brask för mer information marie.brask@eksjo.se  tel. 0381-368 22.

Ny  investeringsfond

Science Park har startat en ny fond som kan investera 1-10 miljoner kronor i företag med tydlig tillväxtpotential och stark ledning. Spectria Invest har vid uppstarten 40 MSEK att investera men siktar på att öka kapitalet till 80 MSEK innan årets slut.
Bakom satsningen står Science Park som – tillsammans med Emtio Invest, WilRon Ventures och Jönköping Business Development – kommer driva det operativa arbetet med att identifiera, utvärdera, investera i och framförallt utveckla de bolag som fonden blir delägare i.
-WilRon letar kontinuerligt efter investeringar i bolag med goda tillväxtmöjligheter inom växande branscher. Vi ser Spectria Invest som ett utmärkt initiativ för att göra spännande investeringar i regionen, säger Ditar Isai, ordförande i WilRon.

Läs mer här eller kontakta
william.lehmus@eksjo.se

TUFF Landsbygd

Ett nytt projekt ska stimulera företagande på landsbygden. TUFF står för Tillväxt, utveckling för företagare. Astrid Lindgrens Hembygd har prioriterat projektansökan TUFF Landsbygd, vilket innebär att Eksjö.nu får drygt 600 000 kronor för att utveckla företag och hjälpa både etablerade, nystartade och potentiella företagare att skapa försörjningsmöjligheter.  
 
I aktiviteterna ingår nätverksträffar, affärsutvecklingsinsatser, kompetensutveckling, studiebesök och individuell coachning. Projektet avslutas med en stor landsbygdsmässa 2019.

Carina Eldåker blir projektledare för projektet som startar så snart det slutgiltiga beslutet fattats av Jordbruksverket.
För mer information marie.brask@eksjo.se
 

Plankan Business Park

Vill du sitta i en kreativ miljö tillsammans med andra företagare?
Plankan Business Park', döpt efter fastighetsbeteckningen: Plankan 2 på AVIA huset, fast lite filosofiskt kan man se det mer som en språngbräda för blivande företagare. Konceptet är en så kallad 'Co-working space' där upp till fyra företagare delar lokal. Vi kör med en så kallad steghyra, och de första 3 månaderna är helt gratis.

Som gäst på Plankan kopplar vi även på en affärsutvecklingsprocess till ditt företag. Vi sätter tillsammans målen för din tid där och du får aktiv hjälp av vår affärsutvecklare två timmar i veckan för se till att du kommer framåt med ditt företag.

Den maximala hyrestiden är 9 månader därefter förväntas företagaren flytta till annan lokal för att få lite cirkulation på företagen i parken. Kontakta William för mer info, william.lehmus@eksjo.se

Lådbilsrace 17 maj

Nu är det dags att anmäla sig till årets upplaga av Lådbilsfabrikens lådbilsrace i Eksjö. Tävlingen vänder sig till alla företag, organisationer och föreningar i Eksjö kommun. I år med pris till häftigaste ekipage och mer fart med större fartramp!
Alla tävlar med sin egen färdigbyggda lådbil - anpassad för vuxna. Lådbilarna levereras 26 april, vilket ger god tid att måla, styla och smycka sin lådbil. Läs mer i inbjudan från Lådbilsfabriken.

Rekrytera toppstudent från USA

Talent to Sweden är ett pilotprojekt för att starta upp en process för att rekrytera talanger från amerikanska universitet till företag i Sverige. Ett tiotal företag har redan anmält sig, fått annonser upplagda och över 400 ansökningar har kommit in från amerikanska talanger. Ansökningarna kommer bland annat från studenter från MIT, Stanford, University of Illinois, University of Texas, University of Maryland och Georgia Tech. SACC-USA har påbörjat matchningsprocessen.
 
SACC’s program för Talang Mobilitet ingår som ett Team Sweden USA projekt (ett samarbete mellan Svenska Ambassaden i Washington D.C, Svenska Institutet och SACC-USA).

Läs mer på här eller kontakta william.lehmus@eksjo.se 
 

Information om GDPR

Från och med 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning. GDPR – General data protection regulation – innehåller reglerna för behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Detta kommer att innebära förändringar för företag och organisationer.
 
Håkan Unbeck på Glimsteds Advokatbyrå rätar ut begreppen på ett informationsmöte på Filmbyn Småland i Mariannelund. Start kl. 11.00. Efter informationen äter vi lunch på Zedigs.
 
Gratis för medlemmar i Eksjö.nu. Övriga betalar sin egen lunch.
Anmälan till marie.brask@eksjo.se senast 2 maj.

Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Sedan den 1 januari 2017 har enskilda näringsidkare haft en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter när de anställer sin första medarbetare, något som kallas växa-stöd. Ett stöd som nu även gäller för aktiebolag och handelsbolag.De nya reglerna innebär att arbetsgivaravgifterna för ett aktiebolag eller ett handelsbolag sänks från 31,42 % till 10,21 % för den först anställda medarbetaren i företaget. Nedsättningen gäller under högst tolv månader och till den del ersättningen till den nyanställde inte överstiger 25 000 kronor per månad. Lagstiftningen är tillfällig och kommer gälla mellan 2018-2021. Mer om växa-stödet och vilka regler som gäller kan du läsa på följande sidor:

Skatteverket
Verksamt
Regeringen

Science Park

Eksjö kommun har ett samarbete med Science Park som innebär att vi kan koppla på hela länets resurser i innovationssystemet för de bolag vi arbetar med. Science Park coachar årligen över 1 000 personer med idéer kring nya produkter, tjänster och processer, vilket leder till 300 nya företagsstarter i länet. Vi driver en inkubator med plats för 18 bolag per år och ett såddkapitalbolag. Vi är delägare i ett riskkapitalbolagoch grundare av ett investerarnätverk. Under 2013 attraherade vi över 45 miljoner kronor i kapital till våra bolag. Vi driver också projektet Innovation Runway – en extern innovationsresurs för företag i Jönköpings Län som vill inventera idéer, problem, möjligheter och teknologier för att skapa affärer och tillväxt.

Vi utvecklar näringslivet

Marie Brask
VD / Chef näringslivsenheten
Tel: 0381-368 22
Mobil: 070-256 44 08
marie.brask@eksjo.se
William Lehmus
Affärsutvecklare
Tel: 0381-362 71

william.lehmus@eksjo.se
Carina Eldåker
Projektledare
TUFF landsbygd
Tel: 070-619 04 33
carina@eldaker.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev