eksjo_nu
Mikael Wiktorsson Mariannelunds Maskin och reparationsverkstad sv IMG_1601 IMG_1650 IMG_1654 IMG_1670

Kalender

VI UTVECKLAR NÄRINGSLIVET

Eksjös företag skapar tillväxt och sysselsättning samt bidrar till att profilera Eksjö kommun.

Vår uppgift är att försöka förmera det kommunens företagare gör, och göra det enklare att vara företagare. Detta gör vi tillsammans eksjö.nu, Eksjö kommun och företagen. Vi är till för dig!

Näringslivsbolaget eksjö.nu, ett samarbete mellan företagen och kommunen, verkar för att bredda och stimulera näringslivet i kommunen.

Sammanfattningsvis: Vi vill göra det enkelt för dig som företagare att verka och utvecklas i Eksjö kommun!

Vision
Eksjö.nu är den självklara mötesplatsen när det gäller företagsfrågor och alla företag känner tillhörighet
med bolaget. Samarbetet företagen emellan är stort och näringslivsarbetet i Eksjö kommun präglas av
partnerskap mellan företagen, eksjö.nu och kommunen.

Affärsidé
Näringslivsarbetet i Eksjö kommun präglas av partnerskap mellan kommun och företag. Kommunens
näringslivsenhet och näringslivsbolaget eksjö.nu drar åt samma håll i samspel med företagen och verkar
för att bredda och stimulera näringslivet i hela Eksjö kommun. Genom personligt engagemang gör
eksjö.nu det enklare för företag att driva och utveckla företag i Eksjö kommun.

Varumärkeslöfte
Vi ska göra det enklare för företagare att verka och utvecklas i Eksjö kommun.

Aktuellt

Jobb- och utbildningsmässan

Den 23-24 mars 2018 följer Eksjö Kommun upp 2016 års lyckade jobbmässa med en mer omfattande jobb- och utbildningsmässa. På fredagen är elever från Eksjö kommuns grund- och gymnasieskolor välkomna för att få inspiration till framtida yrkesval. På lördagen är mässan öppen för alla som söker eller vill byta arbete eller få studievägledning. Mässan är öppen 10-15 båda dagarna. På fredagen finns affärsutvecklare William Lehmus på plats för att informera om hur man startar eget företag.
 

TUFF Landsbygd

Ett nytt projekt ska stimulera företagande på landsbygden. TUFF står för Tillväxt, utveckling för företagare. Astrid Lindgrens Hembygd har prioriterat projektansökan TUFF Landsbygd, vilket innebär att Eksjö.nu får drygt 600 000 kronor för att utveckla företag och hjälpa både etablerade, nystartade och potentiella företagare att skapa försörjningsmöjligheter.  
 
I aktiviteterna ingår nätverksträffar, affärsutvecklingsinsatser, kompetensutveckling, studiebesök och individuell coachning. Projektet avslutas med en stor landsbygdsmässa 2019.

Carina Eldåker blir projektledare för projektet som startar så snart det slutgiltiga beslutet fattats av Jordbruksverket.
För mer information marie.brask@eksjo.se
 

Plankan Business Park

Vill du sitta i en kreativ miljö tillsammans med andra företagare?
Plankan Business Park', döpt efter fastighetsbeteckningen: Plankan 2 på AVIA huset, fast lite filosofiskt kan man se det mer som en språngbräda för blivande företagare. Konceptet är en så kallad 'Co-working space' där upp till fyra företagare delar lokal. Vi kör med en så kallad steghyra, och de första 3 månaderna är helt gratis.

Som gäst på Plankan kopplar vi även på en affärsutvecklingsprocess till ditt företag. Vi sätter tillsammans målen för din tid där och du får aktiv hjälp av vår affärsutvecklare två timmar i veckan för se till att du kommer framåt med ditt företag.

Den maximala hyrestiden är 9 månader därefter förväntas företagaren flytta till annan lokal för att få lite cirkulation på företagen i parken. Kontakta William för mer info, william.lehmus@eksjo.se

Rekrytera toppstudent från USA

Talent to Sweden är ett pilotprojekt för att starta upp en process för att rekrytera talanger från amerikanska universitet till företag i Sverige. Ett tiotal företag har redan anmält sig, fått annonser upplagda och över 400 ansökningar har kommit in från amerikanska talanger. Ansökningarna kommer bland annat från studenter från MIT, Stanford, University of Illinois, University of Texas, University of Maryland och Georgia Tech. SACC-USA har påbörjat matchningsprocessen.
 
SACC’s program för Talang Mobilitet ingår som ett Team Sweden USA projekt (ett samarbete mellan Svenska Ambassaden i Washington D.C, Svenska Institutet och SACC-USA).

Läs mer på här eller kontakta william.lehmus@eksjo.se 
 

Information om GDPR

Från och med 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning. GDPR – General data protection regulation – innehåller reglerna för behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Detta kommer att innebära förändringar för företag och organisationer.
 
Håkan Unbeck på Glimsteds Advokatbyrå rätar ut begreppen på ett informationsmöte på Filmbyn Småland i Mariannelund. Start kl. 11.00. Efter informationen äter vi lunch på Zedigs.
 
Gratis för medlemmar i Eksjö.nu. Övriga betalar sin egen lunch.
Anmälan till marie.brask@eksjo.se senast 2 maj.

Utvidgat växa-stöd för den först anställda – sänkta arbetsgivaravgifter för aktiebolag och handelsbolag

Sedan den 1 januari 2017 har enskilda näringsidkare haft en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter när de anställer sin första medarbetare, något som kallas växa-stöd. Ett stöd som nu även gäller för aktiebolag och handelsbolag.De nya reglerna innebär att arbetsgivaravgifterna för ett aktiebolag eller ett handelsbolag sänks från 31,42 % till 10,21 % för den först anställda medarbetaren i företaget. Nedsättningen gäller under högst tolv månader och till den del ersättningen till den nyanställde inte överstiger 25 000 kronor per månad. Lagstiftningen är tillfällig och kommer gälla mellan 2018-2021. Mer om växa-stödet och vilka regler som gäller kan du läsa på följande sidor:

Skatteverket
Verksamt
Regeringen

Starta eget information finns även på arabiska, dari och engelska

I samarbete med Science Park har eksjö.nu tagit fram en övergriplig starta eget information på 4 språk: arabiska, svenska, dari och engelska. Syftet med broschyrerna är att öka kännedomen om vart man kan vända sig för att prata företagande för de som valt att bosätta sig i Eksjö kommun. Broschyrerna finns att hämta på eksjö.nu och kommer inom kort att finnas på fler av kommunens avdelningar. 

Vi utvecklar näringslivet

Marie Brask
VD / Chef näringslivsenheten
Tel: 0381-368 22
Mobil: 070-256 44 08
marie.brask@eksjo.se
William Lehmus
Affärsutvecklare
Tel: 0381-362 71

william.lehmus@eksjo.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev